På land

Uppallning samt täckning
Tänk på att presenningar sitter fast. Bockarna skall säkras med en tamp under båten. Täckning av båten skall utföras enligt försäkringsbolagens anvisningar

pall Bockarna eller er vagn ska vara försedd med namn och båtplatsnummer.