Förtöjning

Din båt skall vara väl förtöjd med fyra fästpukter med ryckutjämning, avfendrad. Du är ansvarig för din egen båt vid skador på annans egendom. Håll ordning på tampar och utrustning till glädje för dig och andra.
Förtöjningsmaterielen ska ha av bryggansvarig godkända dimensioner och kvaliteter.
Att tänka på…