Styrelse

Styrelse och förtroendevalda

Ordförande: Niklas Nordström
Sekreterare: Birgitta Jackobsson
Kassör: Urban Olander
Styrelseledamot: Alf Gustavsson
Styrelseledamot: Hans Ljungmark
Styrelsesuppleant: Jimmy Werdin
Styrelsesuppleant: Christopher Kullenberg Rothvall
Revisor: Leif-Göran Jacobsson
Revisor: John Bergerus
Valberedning: Bekim Bojadzic
Valberedning: Kurt Lundgrenc
Bryggansvarig: Alf Gustavsson