Klubbinfo

Sandviks Båt och Bryggförening är med i Svenska Båtunionen. Som medlem får Du tidningen Båtliv.

Besiktning
Säkerhetsbesiktiga din båt för din familjs och din egen säkerhets skull, likväl som inför en eventuell försäljning. Vissa försäkringsbolag kräver att din båt skall vara säkerhetsbesiktigad innan de tecknar försäkring för den.
Vill du säkerhetsbesiktiga din båt, kontakta då Leif-Göran Jacobsson så går han igenom din båt tillsammans med dig till en låg kostnad. Observera att en besiktning inte är en värdering av båten vid försäljning eller inköp av båt.

Inför säkerhetsbesiktningen kan det vara bra att känna till vad som kommer att kontrolleras och även vad som förorsakar flest anmärkningar. Nedan följer några tips vad som kan vara bra att kontrollera och eventuellt åtgärda före besiktningen.

  • Skrovgenomföringar har flest anmärkningar följt av
  • Jordning av bränslesystemet och
  • Manuell länspump som saknas

Anmärkningar på skrovgenomföringar beror oftast på att dessa är gamla och att det konstaterats vissa eller begynnande frätskador samt att avstängningskranarna är svåra eller t.o.m. omöjliga att stänga. Viktigt är också att slangklämmor är rostfria och att slangar är i fullgott skick.

KONTROLLERA DÄRFÖR skrovgenomföringar, avstängningskranar och slangklämmor. Det är vanligt förekommande, på de flesta typer av båtar att bränslesystemet saknar jordning. Jordning skall finnas HELA VÄGEN från påfyllningens genomföring i däck, till tanken och därifrån vidare till motorn. Detta oavsett bränsletyp !!!!

Det skall givetvis finnas en fungerande manuell länspump ombord, även om det finns en elektrisk med eller utan automatik för länspumpning, pumpen skall vara fast monterad.

När kontrollerade Du brandsläckaren ombord senast?
Allt för ofta träffar besiktningsmännen på släckare som inte fungerar eller inte kontrollerats på många år. Det är inte ovanligt att det helt SAKNAS släckare ombord. För din och din familjs säkerhet – KONTROLLERA släckaren.

Skall Du köpa ny släckare, så se till att det finns slang kopplad till den. Gasolbehållaren skall förvaras stående, väl fastsatt och placerad i låda eller slutet utrymme som är väl dränerat till fria luften. Kontrollera även rör och slangar är hela, väl dragna och klamrade.

I samband med besiktningen utfärdas ett protokoll som bekräftelse på att Din båt genomgått säkerhetsbesiktning.