Avgifter

Sandviks Båt och Bryggförening har beslutat om följande avgifter:

Inträdesavgift:  4 000 :-

Årsavgift: 2 500:-
Årsavgiften betalas under våren.

Påminnelseavgift: 45 :-/gång

Förseningsavgift: (vid betalning efter förfallodag. Ej betald 14 dagar efter påminnelse) 500:-/tillfälle

Försummelseavgift:
Vid utebliven arbetsplikt (Städdag): 200:-/tillfälle
Vid uteblivet bryggarbete (Vinter eller annat, gäller från 2012): 500:-/tillfälle

Bankgiro: 5449-9025