Styrelse

Styrelse och förtroendevalda

Ordförande: Niklas Nordström
Sekreterare: Birgitta Jacobsson
Kassör: Jerker Olander
Styrelseledamot: Alf Gustavsson
Styrelseledamot: Oscar Sjöö
Styrelsesuppleant: Mats Mossberg
Styrelsesuppleant: Christopher Kullenberg Rothvall
Revisor: Leif-Göran Jacobsson
Revisor: Henrik Åström
Valberedning: Bekim Bojadzic
Valberedning: Kurt Lundgren
Bryggansvarig: Alf Gustavsson