Arbetsdagar

Arbetsplikt råder på arbetsdagarna för klubbens medlemmar. På dessa arbetsdagar deltar medlemmen efter förmåga. Klubben bjuder på fika till de som deltar under arbetsdagen.

Det utgår även arbetsplikt vid bryggarbete vintertid eller vid behov. Tillkallar gör bryggansvarig.

Återstående arbetsdagar för 2022:
– Söndagen 24 april 2022, klockan 10.00.

– Söndagen den 25 september 2022 klockan 10:00.

Kom i tid och glöm inte att anteckna er på närvarolistan för att närvaron skall godkännas!

Ni som vet med att ni inte kan medverka kan meddela detta för planering av inköp av ficka mm…